SWOS Scene: WWW.SENSIMAN.NET, Sensible Manager (SM) - manager SWOS on-line; 10 lig, gramy od 2000 roku!
Languages: pl

Kilka powodów dla zaktualizowania plików tmd

Do plików tmd należą eurocup.tmd, eurocwc.tmd i uefacup.tmd, które przechowują zespoły biorące udział w europejskich pucharach. Niezaktualizowane pliki tmd powodują podczas 1. sezonu Career, różnice w składach klubów Cpu. W opcji [Buy other foreign player] oraz w [View World dla europucharów] skład np. Barcelony będzie pochodził z pliku car, który z kolei pobrał skład z pliku eurocwc.tmd, a skład Barcelony w [View World dla ligi hiszpańskiej] będzie pochodził z Team.035. W opcji [Buy other foreign player] wszystkie kluby, które uczestniczą w europucharach, wyświetlają składy z pliku [.car by .tmd], a pozostałe z plików Team.*. Niekiedy twórcy update nie aktualizują lub nie dołączają plików .tmd, co powoduje różnice w składach klubów Cpu.

W następnych sezonach Career, pliki .tmd nie udostępniają już składów do europucharów, przez co wszystkie drużyny są pobierane z plików Team.*. Dotyczy to również obrońcy tytułu (Ligi Mistrzów, Pucharu Zdobywców Pucharów lub Pucharu UEFA) pod warunkiem, że obrońca tytułu (zespół Cpu) zakwalifikuje się do kolejnej edycji tego samego pucharu przez rozgrywki krajowe. Jeżeli obrońca tytułu nie zakwalifikuje się do tego samego pucharu lub nawet zakwalifikuje się, ale do pucharu o niższej randze, to skład w kolejnej edycji pucharu w roli obrońcy tytułu, pozostaje w stanie z poprzednich rozgrywek wygranego europucharu. Sytuacja nie dotyczy zespołów o statusie Player lub Coach.

Przed etapem 1. rundy danego europucharu, terminarz spotkań nie wyświetla rund eliminacyjnych. Nie możemy przez to poznać wszystkich przedstawicieli z różnych federacji, którzy uzyskali kwalifikacje ze swoich krajowych rozgrywek. Większość słabszych drużyn (Cpu), kończy rozgrywki właśnie na etapie niepozwalających się ujawnić eliminacji, ale zdarzają się niespodzianki i taka drużyna dociera do 1. rundy, kosztem silniejszych zespołów. Zagwarantowany udział od 1. rundy mają tylko zespoły o statusie Player lub Coach oraz kluby Cpu z tej samej federacji, co nasz zespół. (Zasady na jakich program kwalifikuje drużyny do europejskich pucharów można znaleźć na www.swoes.info/teams_qualifies).

Do kolejnej edycji europejskiego pucharu, obrońca tytułu pobierany jest według swojego adresu, który jak u wszystkich drużyn składa się z 2-ch wartości: numeru kraju team.* i numeru slotu drużyny w pliku. Aby skład obrońcy tytułu został pobrany z pliku team, to musi zostać spełniony jeszcze jeden warunek do powyższych. Mianowicie obrońca tytułu (tym razem o składzie drużynowym z pliku team.* - wyjaśnienie w następnym akapicie) musi przebrnąć przez rundę eliminacyjną z powodzeniem. W innym przypadku obrońca tytułu wystartuje od 1. rundy, w składzie drużynowym z poprzednich rozgrywek wygranego europejskiego pucharu.

Załóżmy, że już w drugim sezonie Career poprowadzimy reprezentację. W przypadku niezaktualizowania plików tmd, istnieje prawdopodobieństwo, że powołania selekcjonerskie do reprezentacji z kilku klubów (max. 3 klubów, co wynika z 3 europucharów) mogą być niemożliwe. Takim zablokowanym dla powołań klubem będzie zespół, którego adres pokrywa się z adresem innego zespołu z pliku tmd, ale tylko wtedy, gdy ten drugi zdobędzie trofeum europejskiego pucharu**. Wchodząc na zablokowany klub, nie powołamy z niego zawodników, ponieważ wyświetli się skład klubu (obrońcy tytułu) z europejskiego pucharu. Jednak może do tego nie dojść, gdy zablokowany klub również zakwalifikuje się do tego samego europejskiego pucharu (przez rozgrywki krajowe). Omawiane kluby mają status Cpu, dlatego nie ma pewności, że zablokowany klub pojawi się w 1. rundzie. Zakładając, że zakwalifikuje się, to ze względu na tożsame adresy zablokowanego klubu i obrońcy tytułu, w 1. rundzie pojawi się tylko jeden z nich. Zawsze będzie to zablokowany klub, ponieważ sws.exe zinterpretuje uczestniczenie obrońcy tytułu na zasadzie zakwalifikowania się przez krajowe rozgrywki. Wówczas problem z wyświetlaniem nieodpowiedniego składu sam się rozwiąże.

** - W metodzie zamiany lig krajowych polskiej z holenderską, zmodyfikowany team.025 przechowujący Amica Wronki [025, #00], koliduje z niezaktualizowanym tmd przechowującym Ajax [025, #00].

Gdy otrzymamy Job Offer od klubu, który w danym sezonie brał udział w europejskich pucharach, to w View Team pokaże się skład z nie zaktualizowanego pliku tmd. Ponadto w metodzie zamiany lig POL-HOL, View League z Job Offers, będzie pokazywać niewłaściwą tabelę kraju.

Podczas trwania Career wklejanie zaktualizowanych plików team przyjmie się, czego nie można powiedzieć o plikach tmd, ponieważ zawartość ich jest kopiowana do pliku car w momencie tworzenia Career i aktualizowana dopiero podczas podsumowania sezonowego.

Poolplyr.dat przechowuje zawodników wystawianych do "View Foreign Player Market". Każdemu zawodnikowi przypisane są dane: 1.) Numer kraju i zespołu zawodnika; 2.) Numer klastera zawodnika; 3.) Nazwa zespołu; 4.) Dane piłkarza dla filtra wyszukiwarki. W momencie tworzenia oferty, zawodnik jest już pobierany z Team.* lub z pliku .car, który ma pierwszeństwo w dystrybucji, jeżeli klub zawodnika znajduje się w europucharach. Dlatego niezaktualizowany Poolplyr.dat może spowodować złożenie oferty innemu zawodnikowi od zakładanego. Aktualizację Poolplyr.dat umożliwia AG-SWSEDT.

Autor: Bliszka, Data: 09.10.2013