SWOS Scene: WWW.SENSIMAN.NET, Sensible Manager (SM) - manager SWOS on-line; 10 lig, gramy od 2000 roku!
Languages: pl

Edytowanie Swos2 (Amiga exe)

Plikiem wykonawczym Swos dla PC jest sws.exe, a dla Amiga są Swos1 i Swos2. Edytowanie sws.exe i Swos2 możemy przeprowadzić w SwoEditorS. Dostępne opcje w edytorze umożliwiają modyfikację: 1.) Teams Per League (Rys.1) – Edytowanie liczby drużyn w ligach, awansów, spadków, numeru sezonu (tylko sws.exe) i innych informacji o zawodach. Wyłącznie do odczytu są wartości Hex Address, Competition # i Divisions. Tworzenie dodatkowych poziomów ligowych, nie jest naturalnie możliwe; 2.) World Competitions (Rys.2) – Umożliwia definiowanie w pliku wykonawczym źródłowych wartości wywołań drużyn, które będą uczestniczyć w rozgrywkach europejskich pucharów lub mistrzostwach drużyn narodowych; 3.) Change Leagues Names (Rys.3) – Zmiana nazwy kraju.

Rys.1. Teams Per League.

Rys.2. World Competitions.

Rys.3. Change Leagues Names.

Edytowanie Swos2 w SwoEditorS przebiega następująco:
1. Przed podaniem ścieżki (Set Amiga SWOS2 Path) należy rozpakować Swos2.
2. Do rozpakowania wykorzystamy Amiga Folder Data, który kopiujemy z HDF do katalogu programu SwoEditorS.
3. Do Folderu Data wklejamy Swos2 [165 KB].
4. Klikamy w ikonę Open SWOS Data Directory.
5. Choose Data Folder. OK.
6. Z zakładki Countries wybieramy dowolny kraj.
7. Amiga packing files detected. Use external unpack tool to unpack all files? Yes.
8. Propack wypakowuje pliki Team oraz Swos2.
9. Podajemy ścieżkę na rozpakowany Swos2 [349 KB] (File-> Set Amiga SWOS2 Path).
10. Edytujemy Swos2: 1.) Amiga-> Teams Per League; 2.) Amiga-> World Competitions; 3.) Edit-> Change Leagues Names (Check box Amiga: On).
11. Po zakończeniu edytowania wystarczy zamknąć SwoEditorS, aby rozpoczęło się pakowanie plików.
12. Propack pakuje pliki Team oraz Swos2.
13. Zaktualizowany Swos2 [165 KB] przenosimy z powrotem na nośnik HDF.
14. Grę uruchamiamy przez Amiga SWOS.

Autor: Bliszka, Data: 02.10.2013