SWOS Scene: WWW.SENSIMAN.NET, Sensible Manager (SM) - manager SWOS on-line; 10 lig, gramy od 2000 roku!
Languages: pl

Oferta pracy od United States i Yugoslavia

Międzynarodowa oferta pracy od United States i Yugoslavia po tej modyfikacji będzie możliwa.

Oryginalny sws.exe:
1ed883 zmień z 3f na 8f
1ed885 zmień z 8e na 8f
1eda61-1eda66 zmień z 53 0c 00 00 00 03 na 53 0e 3a 49 00 14
1edbdb-1edbe0 zmień z 00 00 00 00 00 00 na 50 30 25 29 00 1e

Autor: Bliszka, Data: 22.01.2015