SWOS Scene: WWW.SENSIMAN.NET, Sensible Manager (SM) - manager SWOS on-line; 10 lig, gramy od 2000 roku!
Languages: pl

Obsługiwanie edytora składów

Jest kilka różnych edytorów składów, ale wszystkie łączy potrzeba podania ścieżki do folderu Data.

W Java Swos Editor podajemy ścieżkę do głównego folderu:
Project-> Set Swos Directory-> "..\swostp\run\p02_swos_97"-> Open.
Folder składów musi być o nazwie "Data".
Ze względu na tymczasowy charakter przechowywania plików w tym folderze Data, kopiujemy edytowany plik do innego folderu, zanim uruchomimy grę. Foldery ze stałą zawartością plików team, znajdują się w (launcher/team_sets/..). Stamtąd też pobierane są składy do załadowania.

Otworzenie pliku team.* może nastąpić:
1.) Z listy krajów: Project-> Edit Team File,
2.) Przez pojedyncze wczytanie: File-> Open Team File-> Choose team.*-> Open.

Rys.1. Java Swos Editor - lista krajów. 
 
Rys.2. Zakładka Players.


W AG-SWSEdt podajemy ścieżkę do pliku launcher:
1.) Zakładka Overview: Przycisk "Zmień"-> Katalog TotalPack-> Przycisk "..."-> pc_swostp.exe-> Open,
2.) Pasek menu: Opcje-> Ustawienia-> Katalog TotalPack-> Przycisk "..."-> pc_swostp.exe-> Open.
Następnie naciskamy "Odśwież dane" dla autouzupełnienia właściwych ścieżek.
Zaznaczenie komórki "Użyj TotalPack" umożliwi wybieranie wersji składów z "Bazy danych drużyn" TotalPack.

Rys.3. Ustawienia katalogu Data.

Otworzenie pliku team.* może nastąpić:
1.) Z drzewka krajów: Overview-> Kraj 2xLMB,
2.) Przez pojedyncze wczytanie: File-> Read Team-> Choose team.*-> Open,
3.) Metodą "przeciągnij-upuść" prosto z Windowsa. Plik zostanie dodany do drzewka pod hasłem Loaded Files.

 Rys.4. AG-SWSEdt - zakładka Overview.
 
Rys.5. Zakładka Squad.

Opcje edytorskie dostępne są w: zakładce Edit, menu RMB (prawy przycisk myszy) lub przez klawisz skrótu. Zamiana slotów zawodników dodatkowo jest możliwa metodą "przeciągnij-upuść". Plików Team otwartych w edytorze, nie musimy zamykać. Dane będą przechowywane do momentu wczytania nowych danych lub wybrania "Unload all". Więcej informacji na swsedt-2-2-0-pomoc.

Najlepiej jest pracować na kopii folderu Data. Po aktualizacji przenosimy sam edytowany plik do właściwego folderu Data.

Autor: Bliszka, Data: 17.10.2013