SWOS Scene: WWW.SENSIMAN.NET, Sensible Manager (SM) - manager SWOS on-line; 10 lig, gramy od 2000 roku!
Languages: pl

Przenoszenie drużyny do innego pliku Team

Gotowe już drużyny, znajdujące się w jednym pliku Team.*, przeniesiemy do innego pliku Team.*, posługując się edytorem AG-SWSEdt w następujący sposób:

1. Otwieramy plik, z którego pobierzemy drużynę.
2. Zaznaczamy drużynę do skopiowania.
3. Klikamy Copy Team.
4. Clipboard otwiera się. Zaznaczona drużyna jest już w Clipboard.
5. Teraz otwieramy plik, do którego wkleimy drużynę.
6. W Clipboard upewniamy się, że niebieskim paskiem zaznaczona jest odpowiednia drużyna.
7. Zaznaczamy drużynę, której slot posłuży do wklejenia.
8. Klikamy Paste Team.
9. We wskazanym slocie pojawia się wklejany zespół.
10. Przechodzimy do zakładki Team, w której weryfikujemy poprawność wartości wywołania wklejonej drużyny. Wartość w polu "Team National Number" powinna być zgodna z numerem Team.*, natomiast wartość w polu "Team Number in File" powinna być niepowtarzalna w danym pliku.
11. Zapisujemy plik Team.*.
12. Zaktualizowany plik umieszczamy we właściwym folderze Data w (swostp/launcher/team_sets/..).

Dodatkowe informacje:
1. Każda drużyna posiada "General Team Number". Numer ten nie powinien powtarzać się między drużynami, ale jego zdublowanie też nie będzie szkodliwe.
2. W przypadku drugiej poprawki pliku Team.* nie zapominamy o naniesieniu tego też do pliku *.tmd.

Autor: Bliszka, Data: 12.10.2013