SWOS Scene: WWW.SENSIMAN.NET, Sensible Manager (SM) - manager SWOS on-line; 10 lig, gramy od 2000 roku!
Languages: pl

Rozpakowywanie i pakowanie

Amiga SWOS jest trudniejszy w aktualizowaniu. Ma to związek z potrzebą rozpakowania plików przed edytowaniem i spakowania po zakończeniu. Wyróżnia się dwa powszechne w użyciu programy do uruchamiania: Total Pack oraz zwykły.

Amiga SWOS-Total Pack
W (custom_data/teamdb_sets/..) znajduje się kilka folderów Data pod różnymi nazwami: 01, 02, .. . Wybieramy dowolny folder do edytowania.
W (custom_data/tactics/..) znajduje się kilka plików wykonawczych "Swos2" pod różnymi nazwami*. Wybieramy dowolny plik do edytowania z tym, że powinien być on powiązany z edytowanym folderem Data.

* File descriptions:
SWOS2-S0-T0.PACKED => (Original 96/97, World Cup 98, World Cup 2010, Syncro Legend) + Normal Tactics
SWOS2-S0-T1.PACKED => (Original 96/97, World Cup 98, World Cup 2010, Syncro Legend) + Mozg's Tactics
SWOS2-S1-T0.PACKED => Synchro 2010-11 + Normal Tactics
SWOS2-S1-T1.PACKED => Synchro 2010-11 + Mozg's Tactics
SWOS2-S2-T0.PACKED => Synchro 2011-12 + Normal Tactics
SWOS2-S2-T1.PACKED => Synchro 2011-12 + Mozg's Tactics
SWOS2-S3-T0.PACKED => Synchro 2012-13 + Normal Tactics
SWOS2-S3-T1.PACKED => Synchro 2012-13 + Mozg's Tactics
SWOS2-S4-T0.PACKED => Synchro 2012-13 Expanded + Normal Tactics
SWOS2-S4-T1.PACKED => Synchro 2012-13 Expanded + Mozg's Tactics
www.sensiblesoccer.de/forum/

Amiga SWOS [3,1MB]
Folder Data i plik Swos2 znajdują się w Disks-> swos.hdf. Aby dostać się tam, potrzebny będzie dodatkowy program ADF View.

 

1.1. Rozpakowywanie w ProPack
Program ProPack pobierzemy z Developer Tools. Ppibm.exe i [folder Data lub plik wykonawczy] umieszczamy w tym samym katalogu np. "D:\". Uruchamiamy z Akcesoria-> Wiersz polecenia. W linii komend wpisujemy "D:". Polecenie: "D:\>ppibm u data" (gdzie w miejsce data wstawiamy odpowiednią nazwę: 01, 02, ..) lub "D:\>ppibm u swos2".

(1.2.) Rozpakowywanie w SWOEditorS przez ProPack
Dla tych, którzy nie chcą zagłębiać się w pisanie komend, aby rozpakować pliki, możliwe jest wykorzystanie SWOEditorS z wbudowanym ProPack. Metoda przedstawiona jest w artykułach: Folder Data w Amiga SWOS i Edytowanie Swos2 (Amiga exe).

2. Edytowanie
Wypakowane pliki możemy edytować w dowolnym edytorze.

3.1. Pakowanie w ProPack
Polecenie: "D:\>ppibm p data" lub "D:\>ppibm p swos2".

(3.2.) Pakowanie w SWOEditorS przez ProPack
Metoda pakowania zgodnie z informacjami w artykułach.

4. Zastępowanie
Zaktualizowaną zawartość przenosimy z powrotem do (custom_data/teamdb_sets/..) lub (custom_data/tactics/..) w opcji nadpisania. Nie powinno się usuwać żadnego z wariantów Swos2, ponieważ plik .hdf nie zostanie utworzony prawidłowo.

Uwaga: Ppibm.exe nie działa na Windows 7 64bit. Należy wtedy użyć DOSBox pod Windows 7 64bit.

Autor: Bliszka, Data: 17.12.2013