SWOS Scene: WWW.SENSIMAN.NET, Sensible Manager (SM) - manager SWOS on-line; 10 lig, gramy od 2000 roku!
Languages: pl

Wyznaczenie drużyn do europejskich pucharów

Każdego sezonu w realnych rozgrywkach krajowych zostają wyłaniani nowi przedstawiciele federacji piłkarskich, którym przynależeć będzie udział w rozgrywkach europejskich pucharów. Przy aktualizowaniu pliku Team, powinniśmy zadbać również o ten szczegół, który wykorzystywany jest w 1. sezonie Career. Uaktualnienie wyznaczenia drużyn możemy dokonać na 3 sposoby:

1. W Team.* przy użyciu edytora składów – Rozpoznajemy na podstawie gry, którym drużynom został wyznaczony udział w europejskich pucharach. W edytorze składów wykorzystujemy sloty tych drużyn, do wyedytowania w nich aktualnych zespołów do europejskich pucharów.

2. W sws.exe przy użyciu hex edytora – Na (Rys.1) zaznaczone są kolejno: Liga Mistrzów (16 drużyn, przyporządkowane grupowo), Puchar Zdobywców Pucharów (32 drużyny, przyporządkowane parami) i Puchar UEFA (32 drużyny, przyporządkowane parami). W miejsce jednej z tych drużyn (najczęściej z tego samego kraju, jak wklejana), wpisujemy odpowiednią wartość wywołania [nr pliku team.*, nr slotu drużyny].

 Rys.1. Wyznaczenie drużyn.

3. W sws.exe przy użyciu edytora składów – Narzędzie to jest dostępne po naciśnięciu "Euro Cup Competitions in Exe" - AG-SWSEdt lub "World Competitions" - SwoEditorS. Po wprowadzeniu wartości wywołania odpowiedniej drużyny, naciskamy Save.

W pliku tmd nie będzie miało znaczenia, w których slotach zostaną umieszczone poszczególne drużyny. Ustalanie obsady w grupach lub w parach, zależne jest tylko od wartości wywołań z sws.exe. Jeżeli sws.exe nie odnajdzie w żadnym ze slotów pliku tmd, danego klubu po wartości wywołania [Country number, Team number], to pobiera taki klub z pliku Team.

Autor: Bliszka, Data: 17.10.2013